در باب بیگانگان
101 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم اعتماد بر بیگانگان هرگز. به آیات 118 تا 120 سوره آل عمران رجوع شود